Tiimi

Prodian asiantuntijat ovat tietojohtamisen ja tuotantotalouden tutkijoita. Toiminnan keskeinen ajatus on tuoda yritysten käyttöön uusinta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa osaamista. Tutkimus mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen huolellisen testaamisen. Parhaat ideat ja ratkaisut tuotteistetaan sellaiseen muotoon, että asiakasorganisaatiot pystyvät hyödyntämään sitä toimintansa kehittämisessä.

Harri Laihonen, toimitusjohtaja, 050 468 0974
Aki Jääskeläinen
Maiju Vuolle
Virpi Sillanpää

etunimi.sukunimi(at)prodia.fi

Kirjat

Prodian tiimin jäsenet ovat julkaisseet useita suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen liittyviä artikkeleita ja kirjoja. Alla muutamia esimerkkejä.

Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Pekkola, S., Sillanpää, V., Ukko, J. 2013. Arvoa palvelutuotannon mittareista, Juvenes Print, Tampere. Lataa ilmainen pdf-tiedosto.
Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M. 2010. Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma. Tilaukset: Tietosanoma.
Kujansivu, P., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Sillanpää, V. 2007. Liiketoiminnan ainettomat menestystekijät – mittaa, kehitä ja johda. Talentum Media Oy, Helsinki.
Lönnqvist, A., Kujansivu, P., Antikainen, R. 2006. Suorituskyvyn mittaaminen – tunnusluvut asiantuntijaorganisaation johtamisvälineenä, 2. uudistettu painos. Edita Publishing Oy.
Lönnqvist, A., Kujansivu, P., Antola, J. 2005. Aineettoman pääoman johtaminen. Oitmäki, JTO-Palvelut Oy.