Tiedolla johtaminen

Tiedon keräämiseen käytetään nykyisin paljon aikaa ja rahaa, mutta usein tiedon hyödyntäminen jää vähemmälle huomiolle. Tiedolla johtamista on usein kehitetty tietojärjestelmät edellä ja varsinaiset johtamistarpeet ovat unohtuneet. Avainasemassa on olennaisen tiedon tunnistaminen ja löytäminen sekä sen jakaminen oikeille henkilöille.

Tarjoamme ratkaisuja johtamisjärjestelmien kehittämiseen sisältäen esimerkiksi tiedolla johtamisen strategisten tasojen ja niiden välisen hierarkian määrittämisen. Operatiiviseen tiedolla johtamisen kehittämiseen kuuluvat esimerkiksi olemassa olevan mittaustiedon uudenlainen jäsentely ja yhdisteleminen. Olemme toteuttaneet myös tietotarpeiden kartoituksia, tietovirta-analyyseja sekä selvityksiä eri toimintatapojen tuovuusvaikutuksista.